ОБОРУДВАНЕ

Оборудване

 • При нас Вие ще получите възможно най-добрия продукт отговарящ на най- високите Ви изисквания.
 • Кабинетът е изцяло обновен и оборудван с рентгенов остеометър – Lunar Prodigy Advans на компанията General Electric USA – водещия костен остеодинситометър в света. Това е най доброто решение за за диагностика на остеопороза, както и за здравни и уелнес програми.
 • Уникално ниската доза за облъчване (0,4 микро грея за цяло тяло) поставя апаратурата  заслужено в премиум сегмента.
 • Рекордно кратка продължителност на изследването достигаща до 10 секунди (при Quick View)
 • Ноу-хау от САЩ – най-доброто от опита на марката. Съвременния софтуер дава възможност за извършване практически на всичко, което се предлага на медицинския пазар в областта на костната денситометрия.
 • Orthopedic-Hip – ортопедичен софтуер за проследяване на всички ставно протезирани пациенти
 • Pediatric Spine – педиатричен софтуер за диагностика на остеопороза в детска възраст: 5-19 год.
 • FRAX – риска от остеопорозни фрактури за следващите 10 години
 • Dicom – дигитални образи и комуникации в медицината – възможности за Телемедицина.
 • AP Spine – предно задно изследване на гръбначен стълб
 • Femur – бедрена кост
 • Dual Femur – двустранна бедрена кост
 • Forearm – предмишница
 • Lateral Spine – латерален гръбнак
 • LVA/APVA латерална и преднозадна морфометрия (диагностика на прешлени фрактури)
 • LVA/APVA латерална и преднозадна геометрия и анализ на гръбначен стълб
 • Advanced Hip analysis – разширен анализ на бедрото
 • HAL – дължина на оста на бедрото
 • Total Body – оценка на костната плътност по региони за цяло тяло
 • Body composition – най-прецизния метод за изчисление на BMI, процентно разпределение на мазнините спрямо останали тъкани, подходящо при хора с наднормено тегло, диабетици, спортисти, пациенти подлагащи се на различни диети, както и за здравни и уелнес цели
 • OneVision – с един поглед позволява паралелни измервания при едно изследване
 • QuickView – 10-секундно сканиране на гръбначния стълб или бедрената кост

Ние Ви предлагаме високо качество на медицинска услуга базирана на дългогодишния опит на висококвалифицираните медицински специалисти, съчетано с елитна апаратура.